Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.

Wznawianie i przedłużanie uprawnień:

 • SEP(L) – klasa samolotów jednosilnikowych tłokowych lądowych;
 • MEP(L) – klasa samolotów wielosilnikowych tłokowych lądowych;
 • IR(A) – uprawnienie do lotów według przepisów IFR;
 • FI(A) oraz FI(A)R – uprawnienie instruktora pilotażu;
 • CRI(SPA) – uprawnienie instruktora szkolenia na klasę samolotów z załogą jednoosobową (samoloty jednosilnikowe lub wielosilnikowe);
 • IRI(A) – uprawnienie instruktora szkolenia w lotach według przepisów IFR;
 • TR(SPA) – uprawnienie na typ samolotu z załogą jednoosobową;
 • AGRO – uprawnienie do lotów agro;
 • FFF – uprawnienie do lotów gaśniczych;
 • TR PZL106BT – uprawnienie na typ PZL 106 TurboKruk;
 • FEL – uprawnienie mechanika pokładowego TR AN2;
 • Wznawianie uprawnień, które utraciły ważność przed dniem 17.11.2005 i były wpisane do licencji PPL(A)/CPL(A)/ATPL(A) wydanej na podstawie ustawy z dnia 31.05.1962r. Prawo Lotnicze i przepisów z niej wynikających;
 • Szkolenie w zakresie wykonywania lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej.

W trakcie szkolenia uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z wszelkich akcesoriów i pomocy naukowych w ośrodku, takich jak: mapy, słuchawki, kalkulatory, plotery.

 

Zgłoś się na szkolenie


Klauzula informacyjna RODO - kliknij, aby przeczytać


Skontaktuj się z nami