Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.

Kontakt

Lokalizacja

PZL „Warszawa-Okęcie”
al. Krakowska 110/114,
02-256 Warszawa
NIP 525-00-07-402,
KRS: 0000070080


Sekretariat Zarządu

+48 22 577 22 02
fax +48 22 577 22 03


 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 34.078.080,00 zł
Kapitał wpłacony: 14.000.000,00 zł

 

Formularz kontaktowy


Klauzula informacyjna RODO - kliknij, aby przeczytać


Dział Zasobów Ludzkich

Rekrutacja/Staże/Praktyki Studenckie

+48 22 5772 319


Szkolenia i Rozwój

+48 22 5772 232


Administracja Działu Zasobów Ludzkich

+48 22 5772 241
+48 22 5772 362


Dział Komunikacji

+48 22 5772 249

Lokalizacja na mapie

PZL Warszawa-Okęcie
WUL Mielec