Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.

Projekty współfinansowane ze środków UE

Stworzenie prototypu samolotu szkoleniowego Orlik 3 ze zintegrowanym systemem awionicznym
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby branży lotniczej
Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny samolotów rolniczych Kruk
Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów – we współpracy z Instytutem Lotnictwa (ISSLOT)

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa oraz Airbus Poland S.A., współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 4.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową nr POIR.04.01.02-00-0006/17.

wartość projektu: 5 996 835,00 PLN
wartość dofinansowania: 5 290 038,00 PLN
okres realizacji: 15.04.2018 – 31.12.2021


Stabilizacja lotu statków powietrznych jest zapewniana przez złożone systemy sterowania Flight Management Systems (FMS, Systemy Sterowania Lotem), a w szczególności przez układy zwane autopilotami. Są one dosyć kosztowne i nie wszystkie statki powietrzne są w nie wyposażane. Większość statków powietrznych, w tym przede wszystkim samoloty, posiada jednak powierzchnie odciążające/wyważające zwane trymerami. Montowane są zazwyczaj na głównych powierzchniach sterowych: sterze wysokości i sterze kierunku, niekiedy także na lotkach. Podczas prowadzonych badań nad zagadnieniami sterowania lotem samolotów stwierdzono, że w niektórych przypadkach istnieje możliwość stabilizacji lotu ustalonego samolotu właśnie za pomocą trymerów. Jest to rozwiązanie stosunkowo tanie i możliwe do zastosowania w wielu lekkich samolotach Lotnictwa Ogólnego, tzw. General Aviation. Samolot wyposażony w takie urządzenie będzie bezpieczniejszy.

Celem projektu jest zaprojektowanie, budowa i przebadanie układu stabilizacji lotu lekkiego samolotu za pomocą trymerów. Biorąc pod uwagę panujące obecnie tendencje do rozszerzania zakresu ilościowego i jakościowego lotnictwa ogólnego oraz przewidywane nowe zasady wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej w Europie, tego typu system zabudowany na pokładzie samolotów użytkowanych w przyszłości masowo znacznie zwiększy bezpieczeństwo wykonywania lotów oraz dostępność takich środków lokomocji dla użytkowników na najniższym dopuszczalnym poziomie profesjonalizmu.

Projekt jest realizowany wraz z Sieci Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa

Kierownik projektu: Tomasz Wolf
Tel.: (+ 48) 22 57 72 458
E-mail: tomasz.wolf@airbus.com
Instytucja finansująca: NCBiR
Nazwa programu: ISSLOT

 

Zobacz dokument
Airbus Poland S.A. poszukuje zleceniobiorcy na czas możliwej nieobecności etatowego pracownika w ramach projektu pn.: „Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów”

Dofinansowanie projektu z UE: 5 996 835,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

WYMAGANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku lotnictwo;
  • Doświadczenie lotnicze w lotach próbnych (np. uprawnienia pilota doświadczalnego, co najmniej szybowcowego);
  • Znajomość przepisów i procedur przeprowadzania prób w locie, zgodnie z Instrukcją Operacyjną Prób w Locie Airbus Poland S.A.
  • Minimum 50 godzin lotu w próbach w locie na samolocie PZL-130 „Orlik” (lub samolocie o zbliżonych parametrach) w charakterze Inżyniera Prób w Locie;
  • ważny certyfikat medyczny, minimum Klasy 2.

ZAKRES ZADAŃ:

  • Prowadzenie dokumentacji prób zgodnie z w/w instrukcją;
  • Udział w próbach zgodnie z programem prób;
  • Sprawozdawczość po próbach.

 

Kontakt: jacek.golebiowski@airbus.com

 

 

Zobacz dokument

Skontaktuj się z nami