Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.

Ochrona środowiska

PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. ustanowiło, udokumentowało i wdrożyło System Zarządzania Jakością certyfikowany zgodnie z następującymi wymaganiami:

1. Certyfikat EN 9100:2016 / AS 9100 rev. D / ISO 9001 :2015
2. Certyfikat 9110:2016 / AS 9110 rev. C/ ISO 9001 :2015
3.1. Certyfikat ISO 14001 :2015 wersja PL
3.2. Certyfikat ISO 14001 :2015 wersja PL
4.1. Certyfikat AQAP 2110 :2016 wersja PL
4.2. Certyfikat AQAP 2110 :2016 wersja EN
5.1. Certyfikat ISO 9001 wersja PL
5.2. Certyfikat ISO 9001 wersja EN
6.1. Certyfikat WSK wersja PL
6.2. Certyfikat WSK wersja EN
7. Certyfikat DOA PART 21J.113
8. Certyfikat POA PART 21G.011
9. Certyfikat NADCAP CP- Chemical Processing
10. Certyfikat NADCAP HT-Heat Treating
11. Certyfikat NADCAP NDT – Non Destructive Testing
12. Certyfikat MOA PL.145.038
13. Certyfikat PL-ATO-95
14. Certyfikat AWC nr 110-16
15. Certyfikat PL.MG.200

POLITYKA JAKOSCI I POLITYKA ŚRODOWISKOWA:

16. Polityka Jakości wersja PL
17. Quality Policy wersja EN
18. Polityka środowiskowa wersja PL
19. Environmental policy wersja EN
20. Certyfikat ISO 45001:2018
21. Certyfikat ISO 50001:2018
22. Polityka Energetyczna wersja PL
23. Energy policy wersja EN
24. Polityka Bezpieczeństwa i higieny pracy wersja PL
25. Health and safety policy wersja EN


Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Airbus Poland S.A.


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez AIRBUS POLAND S.A. w Warszawie na zdrowie i na środowisko w roku 2022.

Informacje o wpływie działalności wykonywanej przez AIRBUS POLAND SA na zdrowie ludzi i na środowisko w roku 2023

Skontaktuj się z nami