Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Materiały na WZA wrzesień 2020
Ogłoszenie o WZA na 15 lipca
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AIRBUS POLAND S.A. Lipiec 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AIRBUS POLAND S.A. wrzesień 2022

Skontaktuj się z nami