Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.

Centrum serwisowe C295

Podstawowe informacje

W listopadzie 2011 r. oficjalnie otwarto Centrum Serwisowe PZL C295 w ramach Airbus Defence and Space PZL Warszawa-Okęcie i przekazano pierwszy samolot C295M w celu wykonania prac konserwacyjnych (które ukończone zostały w 2012 r.).
W tym samym roku podpisano pierwszą długoterminową umowę pomiędzy PZL Warszawa-Okęcie a Siłami Powietrznymi, obejmującą usługi konserwacji, napraw i remontów, jak również wsparcie logistyczne w odniesieniu do C295M.
Obecnie prowadzimy działania wynikające z drugiej tego typu umowy, obowiązującej do końca 2018 r.

Podstawa prawna

Działalność Centrum Serwisowego została sformalizowana umowami pomiędzy PZL a Airbus DS, zawartymi w 2011 r.

Misja

Bycie dostawcą usług militarnych (w ramach Grupy Airbus) w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich Sił Powietrznych. Świadczenie pełnego zakresu usług posprzedażowych w związku z produktami własnymi PZL.

Aby zrozumieć rolę i sposób działania Centrum Serwisowego w Warszawie, należy pamiętać, że:

 • PZL Warszawa-Okęcie to spółka należąca do grupy Airbus, co wymusza szczególny sposób pracy.
 • Centrum Serwisowe C295 powstało na bazie zobowiązania offsetowego zawartego w umowie na sprzedaż 12 egzemplarzy samolotu C295M Siłom Powietrznym RP.

Polskie Siły Powietrzne są drugim największym operatorem samolotów C295 (obecnie w służbie pozostaje 16 maszyn tego typu).

Kluczowe zadania

 • Zapewnianie pełniejszego zrozumienie potrzeb i wymagań lokalnych klientów
 • Dostosowanie usługi do wymagań określonych przez klienta
 • Identyfikowanie, przydzielanie i zamawianie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych celem realizacji usług
 • Dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług klientom PZL / Airbus z sektora militarnego (pod względem jakości, ceny, czasu realizacji i lokalizacji)
 • Rozpoznawanie nowych możliwości gospodarczych w relacjach z klientami z sektora cywilnego i wojskowego
 • Zapewnianie Siłom Powietrznym niezbędnego wsparcia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Kluczowe zasady

 • Silny nacisk na przestrzeganie obowiązujących procedur. Wykonywanie wszystkich prac zgodnie z odpowiednią dokumentacją
 • Wykonywanie pracy z maksymalną starannością w celu uzyskania możliwie najlepszych rezultatów oraz zapewnienia klientom najwyższej jakości
 • Realizacja zadań zgodnie z zaakceptowanymi grafikami. Dostarczanie produktów na czas
 • Optymalizacja zasobów celem ciągłego poprawiania wskaźników i utrzymywania rentowności zgodnie z wymaganiami kierownictwa
 • Realizacja procesów ciągłego doskonalenia w celu zapewnienia gotowości centrum na nowe programy i wyzwania
 • Innowacyjność w zakresie wszystkich aspektów pracy

Zasoby

System Jakości został opracowany zgodnie z Instrukcją Jakości i spełnia wymagania PART145.

Spełniamy również wymagania norm ISO 9001, AQAP 2110 oraz – od listopada 2016 r., jako jedyna polska firma – AS/EN9110 (dot. konserwacji, napraw i remontów), będącej odpowiednikiem cywilnej normy PART145.

Skontaktuj się z nami