Pionierzy Polskiego przemysłu lotniczego od 1928 r.

Pierwszy Orlik TC II Advanced (nr 048) odebrany przez siły powietrzne RP

Od 10 do 14 sierpnia w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu miała miejsce seria komisyjnych oblotów samolotu PZL-130 Orlik TC II Advanced o nr. 048, po modyfikacji realizowanej w PZL „Warszawa-Okęcie”, (biuletyn 209).

Zasadnicza różnica z poprzednim modelem (TC II) to zmiana awioniki z metrycznych na przyrządy w układzie anglosaskim.

W obecności przedstawicieli fabryki serii zaawansowanych prób w locie na samolocie nr 048 dokonywali m.in. ppłk pil. Zbigniew Kosterna i mjr pil. Dariusz Stachurski, piloci instruktorzy z 42. BLSz w Radomiu.

Podczas oblotów przeprowadzono kontrolę działania wszystkich systemów samolotu, w tym także nowej awioniki. Testy te miały wykazać czy samolot lata bezpiecznie, czy wszystkie systemy działają bez zarzutu, czy wszelkie założone parametry są zgodne ze specyfikacją dla tego samolotu, oraz, co najważniejsze, czy cały zakres przeprowadzonej modyfikacji i jej rezultaty są zgodne z wymogami, które przed PZL „Warszawa-Okęcie” postawiły Siły Powietrzne RP.

Wszystkie testy sprawdzające wypadły dobrze i pierwszy samolot z 16 poddanych tej modyfikacji (z TC II do TC II Advanced) został przekazany użytkownikowi do normalnej eksploatacji.

W najbliższym czasie kolejne z tej serii zmodernizowanych Orlików (samoloty o numerach: 050 i 052) zostaną przekazane lotnikom z 42. BLSz i wejdą do codziennego szkolenia podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina. Próby aktualnie trwają.

Skontaktuj się z nami