Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.

Szkolenie PPL – Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego

Jest to pierwszy, a zarazem najważniejszy etap na drodze lotniczej przygody i/lub kariery. Licencja PPL(A) uprawnia do wykonywania na obszarze całej Europy niezarobkowych lotów na samolotach jednosilnikowych o masie startowej nie przekraczającej 5700 kg. Dopiero posiadacz licencji PPL(A) może przystąpić do szkolenia na licencję zawodową CPL(A) oraz liniową ATPL(A), które uprawniają do wykonywania zawodu pilota. Posiadając licencję PPL(A) można ją uzupełnić o uprawnienia do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów, w nocy, na samolotach wielosilnikowych i wiele innych.
Szkolenie teoretyczne PPL(A) obejmuje zajęcia z 10 przedmiotów podczas, których uczeń zdobywa wiedzę na temat: zasad lotu, meteorologii, nawigacji, prawa lotniczego i wielu innych.

Szkolenie praktyczne PPL(A) obejmuje naukę startów, lądowań, postępowania w sytuacjach awaryjnych, lotów wg przyrządów, lotów trasowych i wiele innych zagadnień. Nasz program szkolenia w połączeniu z doświadczeniem instruktorów, pozwala w przyszłości wykonywać bezpieczne operacje lotnicze z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samolotu i pogody.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia, którego posiadacz może przystąpić do zdawania egzaminów w ULC przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.

Nowość!!! METODA RÓWNOLEGŁA, która pozwala na połączenie szkolenia teoretycznego i praktycznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można bardziej efektywnie wykorzystać czas studenta przeznaczony na naukę.

Wymagania stawiane kandydatom do szkolenia:

  • wykształcenie gimnazjalne lub równorzędne
  • zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów podpisane w obecności HT lub notariusza
  • ukończone 16 lat w momencie dopuszczenia do pierwszego samodzielnego lotu
  • ważne orzeczenia lotniczo – lekarskiego kategorii 1 lub 2

W trakcie szkolenia uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z wszelkich akcesoriów i pomocy naukowych w ośrodku, takich jak: mapy, słuchawki, kalkulatory, plotery.

 

Zgłoś się na szkolenie


Klauzula informacyjna RODO - kliknij, aby przeczytać


Skontaktuj się z nami