Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.

Szkolenie CRI(SP)M – Uprawnienia instruktora szkolenia na klasę samolotów wielosilnikowych z załogą jednoosobową

Szkolenie obejmuje naukę właściwej metodyki szkolenia dla instruktora lotów na samolotach klasy MEP(L). Jest ciekawym rozszerzeniem uprawnienia FI(A) gwarantującym wzrost atrakcyjności pilota na rynku pracy. Szkolenie odbywa się na samolocie PA34 Seneca V.

Wymagania stawiane kandydatom do szkolenia:

  • ukończone 18 lat
  • licencja CPL(A) lub ATPL(A) z ważnym uprawnieniem MEP(L)
  • co najmniej 500 godzin nalotu jako pilot samolotu
  • 30 godzin nalotu jako pilot dowódca na typie lub klasie samolotu na którym szkolenie będzie się odbywać
  • w przypadku rozszerzenia uprawnienia CRI(A) z samolotu jednosilnikowego na samolot wielosilnikowy obowiązują wymagania jak powyżej
  • w przypadku rozszerzenia uprawnienia instruktora na klasę samolotu na dalsze typy lub klasy samolotów, kandydat musi wykonać co najmniej 10 godzin lotu na odpowiednim typie lub klasie samolotu

W trakcie szkolenia uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z wszelkich akcesoriów i pomocy naukowych w ośrodku, takich jak: mapy, słuchawki, kalkulatory, plotery.

 

Zgłoś się na szkolenie


Klauzula informacyjna RODO - kliknij, aby przeczytać


Skontaktuj się z nami