Pionierzy Polskiego przemysłu lotniczego od 1928 r.

ZBIORNIK DEMONTOWALNY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO – CCRT

Pomyślnie ukończyliśmy projektowanie i produkcję prototypu CCRT (Cargo Compartment Removable Tank –demontowalny zbiornik przedziału ładunkowego) przeznaczonego do prób tankowania w powietrzu z wykorzystaniem samolotu C295 w roli tankowca.

Zbiornik CCRT dostarczono do zakładu w Getafe 19 listopada 2018 r.

CCRT to nasz projekt typu Build to Spec (zbuduj według specyfikacji) zaprojektowany i wyprodukowany w PZL „Warszawa-Okęcie”. CCRT zaprojektowano w pełni parametrycznie w systemie CAD CATIA V5, który umożliwił optymalizację jego konstrukcji na podstawie wyników pełnej analizy naprężeń MES. Przeprowadziliśmy też wstępną analizę zmęczeniową CCRT umożliwiającą uzyskanie dopuszczenia do lotu.

Na potrzeby wydajnej i efektywnej współpracy między działami: Projektowania, Inżynierii Produkcji, Programów, Zamówień i Produkcji wykorzystano zasady inżynierii współbieżnej. Dzięki temu kluczowemu czynnikowi nasz projekt CCRT typu Build to Spec zakończył się sukcesem.
Konstrukcję CCRT zoptymalizowano aby zastosować technologię typową dla lekkich statków powietrznych i technologię „mokrego skrzydła” wykorzystywaną w naszym turbośmigłowym samolocie szkoleniowym ORLIK.

W trakcie produkcji części frezowane dostarczono w ramach łańcucha dostaw PZL „Warszawa-Okęcie”. Wszystkie części blaszane wykonano wewnętrznie, a niektóre elementy wyposażenia zostały dostarczone przez ADS.
Proces montażu opracowano zgodnie z technologią Out of Jigs ( bez stosowania przyrządów montażowych) wykorzystującą części frezowane jako podstawę.

Integrację wyposażenia CCRT przeprowadzili nasi pracownicy wspólnie z inżynierami ADS w zaledwie trzy dni.

Na koniec przeprowadzono próbę szczelności, która zakończyła się pomyślnie.

Pierwszy prototyp zostanie wykorzystany do próby funkcjonalnej na ziemi i w powietrzu. Drugi zbiornik zostanie wykorzystany do prób wytrzymałościowych i zostanie dostarczony do zakładu w Getafe 28 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami