Dołącz do zakładów lotniczych Airbus Poland w roli:

KIEROWNIKA JAKOŚCI OBSŁUG SAMOLOTÓW WOJSKOWYCH

Miejsce pracy:
Warszawa-Okęcie

Jakość jest wpisana w DNA naszego produktu, a Twoim zadaniem będzie jej zapewnienie. Na co dzień oznacza to:

 • koordynowane prac związanych z System Zarzadzania Jakością (w tym nadzór nad funkcjonowaniem , opracowywanie procedur i instrukcji systemowych, przeprowadzanie szkoleń),
 • dokonywanie analizy wymagań norm i specyfikacji oraz wdrażanie zmian dostosowujących dokumentację do mających zastosowanie wymagań w ramach działań bieżących, korygujących i zapobiegawczych,
 • zadania związane audytami (reprezentowanie organizacji w trakcie audytów nadzoru lotniczego i klienta, planowanie i realizacja audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców w roli audytora wiodącego),
 • planowanie i monitorowanie działań korygujących i zapobiegawczych, monitorowanie procesów w oparciu o ustalone KPI,
 • nadzór nad personelem poświadczającym, w tym nadawanie wewnętrznych upoważnień do poświadczania obsług,
 • nadzór nad wdrażaniem dyrektyw zdatności do lotu i biuletynów serwisowych,
 • zadania związane z kontrolą statków powietrznych (weryfikacja „statusów” zdatności do lotu i uzgadnianie zakresu prac, monitorowanie usterek i sposobów ich usunięcia na zgodność z danymi obsługowymi, tworzenie szczegółowych raportów z obsługi dla klienta, weryfikacja kompletu dokumentacji wykonawczej na zgodność z zamówieniem, wystawianie certyfikatu zwalniającego statek powietrzny do użytkowania).

Poza pasją do lotnictwa, fajnie gdybyś mógł/mogła pochwalić się:

 • wyższym wykształceniem o profilu lotniczym,
 • co najmniej 3 letnim doświadczeniem w branży lotniczej, w tym przynajmniej rocznym w pracy w lotniczej organizacji obsługowej lub w nadzorze nad takimi organizacjami,
 • znajomością wymagań EASA PART 145 i 66,
 • bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Atutami dla kandydata będą:

 • licencja mechanika lotniczego PART 66 dowolnej kategorii,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie Sytemu Zarządzania Jakością (QMS) ISO 9001/ AQAP 2110 / ISO 14001 / EN9100 / EN9110 / PART 145 / PART 21.

Poza tym szukamy osoby, która potrafi odznacza się wysokim poziomem umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i negocjacyjnych oraz posiada doświadczenie w zarządzania zespołem. Przyda się także samodzielność i umiejętność współpracy w ramach zespołów wielofunkcyjnych .

Co dajemy w zamian?

Wszystko co poniżej oraz:
Stabilne zatrudnienie w organizacji produkcyjnej działającej w oparciu o system zarządzania jakością oraz metodologię Lean.  Pracę blisko produkcji bezpośredni wpływ na procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne. Możliwość ugruntowania doświadczenia w firmie, która jest liderem branży

Doświadczenie u lidera branży
Stabilne zatrudnienie
Prywatna opieka medyczna
Ubezpieczenie grupowe na życie
Dofinansowanie karty sportowej
Parking na terenie zakładu
Dofinansowanie do wypoczynku
Bezcenna duma i splendor:)

Jak będzie wyglądać rekrutacja?

Zaprosimy Cię na rozmowę z rekruterem i przyszłym przełożonym. Poznamy się bliżej, odpowiemy także na wszystkie pytania i poinformujemy Cię o naszej decyzji. Czekamy więc na Twoje CV.