Dołącz do zakładów lotniczych Airbus Poland w roli:

KIEROWNIKA JAKOŚCI OBSŁUG SAMOLOTÓW WOJSKOWYCH

Miejsce pracy:
Warszawa-Okęcie

Jakość jest wpisana w DNA naszego produktu, a Twoim zadaniem będzie jej zapewnienie przy realizowaniu usług serwisowych i remontowych statków powietrznych CASA C-295. Na co dzień oznacza to:

 • zarządzanie procesem kontroli statków powietrznych (m.in. weryfikacja statusów zdatności do lotu, uzgadnianie zakresu prac, monitorowanie usterek i sposobów ich usunięcia zgodnie z danymi obsługowymi, tworzenie szczegółowych raportów z obsługi dla klienta, wystawianie certyfikatu zwalniającego statek powietrzny do użytkowania);
 • nadzór nad wdrażaniem dyrektyw zdatności do lotu i biuletynów serwisowych oraz nad personelem poświadczającym (w tym przeprowadzanie szkoleń i nadawanie wew. upoważnień do poświadczania obsług);
 • zapewnienie funkcjonowania MRO zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami i realizacja zadań wynikających z Systemu Zarzadzania Jakością;
 • opracowywanie procedur i instrukcji systemowych, dokonywanie analizy wymagań norm i specyfikacji oraz wdrażanie zmian dostosowujących dokumentację w ramach działań bieżących, korygujących i zapobiegawczych;
 • reprezentowanie organizacji w trakcie audytów nadzoru lotniczego i klienta, planowanie i realizacja audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców w roli audytora wiodącego;
 • planowanie i monitorowanie działań korygujących i zapobiegawczych, monitorowanie procesów w oparciu o ustalone KPI.

Poza pasją do lotnictwa, fajnie gdybyś mógł/mogła pochwalić się:

 • wykształceniem wyższym o profilu lotniczym;
 • co najmniej 3-letnim doświadczeniem w branży lotniczej, w tym przynajmniej 1 rok pracy w lotniczej organizacji obsługowej lub w nadzorze nad takimi organizacjami;
 • znajomością wymagań EASA PART 145 i 66;
 • bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Dodatkowym atutem Twojej kandydatury będą:

 • doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem;
 • licencja mechanika lotniczego PART 66 typ C;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie Sytemu Zarządzania Jakością (QMS) ISO 9001/ AQAP 2110 / ISO 14001 / EN9100 / EN9110 / PART 145 / PART 21.

Poza tym szukamy osoby, która odznacza się wysokim poziomem umiejętności interpersonalnych i posiada umiejętność pracy w wielofunkcyjnych zespołach. Docenimy także doskonałą organizację pracy własnej i zespołu, autonomię i proaktywne podejście do rozwiązywania problemów.

Co dajemy w zamian?

Wszystko co poniżej oraz:

Możliwość ugruntowania doświadczenia i dalszego rozwoju zawodowego w firmie, która jest liderem w swojej branży. Współpracę z zespołem ekspertów. Godziny pracy, ułatwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracy i życiem prywatnym.

Doświadczenie u lidera branży
Stabilne zatrudnienie
Prywatna opieka medyczna
Ubezpieczenie grupowe na życie
Dofinansowanie karty sportowej
Parking na terenie zakładu
Dofinansowanie do wypoczynku
Bezcenna duma i splendor:)

Jak będzie wyglądać rekrutacja?

Zaprosimy Cię na rozmowę z rekruterem i przyszłym przełożonym. Poznamy się bliżej, odpowiemy także na wszystkie pytania i poinformujemy Cię o naszej decyzji. Czekamy więc na Twoje CV.